กิจกรรม ลงพื้นที่ดูท่อระบายน้ำบ้านสันติสุข เนื่องจากน้ำท่วมขัง ระบายไม่ได้

กิจกรรม ลงพื้นที่ดูท่อระบายน้ำบ้านสันติสุข เนื่องจากน้ำท่วมขัง ระบายไม่ได้

 

          นายกเทศมนตรีตำบลค้อวัง ร่วมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองการศึกษา กองช่าง กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดูท่อระบายน้ำบ้านสันติสุข เนื่องจากน้ำท่วมขัง ระบายไม่ได้

Share on Line
Share on Pinterest